HDWind khởi công đóng mới 03 con tàu dịch vụ

Ngày 04 tháng 07 năm 2021, Ban lãnh đạo cộng ty HD Wind cùng Nhà máy Đóng tàu Đại Dương cùng nhau làm lễ cắt tôn cho 03 con tàu dịch vụ của HDWind. Đây là sự kiện đánh dấu một bước đi mới của HDWind trên con đường cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho ngành công nghiệp năng lượng xanh của Việt Nam.

Lãnh đạo HDWind và Đóng tàu Đại Dương cùng chụp hình lưu niệm 

Một số hình ảnh khác

HD 31

Hình ảnh con tàu sau khi hoàn thiện

0833.585.558