Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN HD WIND

Địa Chỉ: Số 68 đường 18, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 66588393

Fax: (84-28) 22533994

Website: www.hdwind.vn

Email: hdwind.jsc@gmail.com


    0833.585.558