Thông báo tuyển dụng tháng 9/2021

HDWind thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 9 năm 2021 như sau:

Số lượng:

  • Thuyền trưởng: 04 người
  • Máy trưởng: 04 người
  • Thủy thủ: 04 người

Thời gian nhận tàu: tháng 10/2021

Thông tin liên hệ: NGUYỄN KÔNG THÁI

Phone: 0938 429 688                                   Email: thaink.hdwind@gmail.com

 

Thông tin chi tiết chức danh Thuyền trưởng:

 

Thông tin chi tiết chức danh Máy trưởng:

 

Thông tin chi tiết chức danh Thủy thủ:

 

0833.585.558